background-defaultbackground-default
ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

เตรียมตัว ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้ พร้อมเตือน 5 จ. ลุ่มน้ำชี เฝ้าระดับน้ำในลุ่มน้ำชี และลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (7 ต.ค. 65) เมื่อเวลา 18.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 8 – 13 ต.ค. นี้

 

หลังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือ ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้กรมชลประทาน จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ +17.60 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น อยู่ในอัตรามากกว่า 2,900 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

 


ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 8 – 13 ต.ค. นี้ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

นอกจากนี้ ปภ. ยังแจ้ง 5 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ ยโสธร เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันนี้ (7 ต.ค.)  เป็นต้นไป พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

 

 

ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

 

หลังปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถระบายออกได้เพียงวันละ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มจนเกินระดับเก็บกักสูงสุด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับน้ำ +183.35 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สูงกว่าระดับเก็บกักปกติ 1.15 เมตร ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำ 2,878 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 119 มีปริมาตรเกินความจุ 458 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ประกอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. S43001/76894 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ระดับ 3 คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับวิกฤต หรือสูงกว่าคันดินโนนสัง ซึ่งเป็นคันดินป้องกันชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์
 

 

ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำสูงขึ้นและอาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

ปภ. จึงได้แจ้ง 5 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

รวมถึงแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ ตลอดจนแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 

ด่วน! ปภ.เตือน 7 จ. ลุ่มเจ้าพระยา และ กทม เตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้น 8 - 13 ต.ค. นี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด