svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ด่วน จ.ขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำสูงสุดวันละ 41 ล้าน ลบ.ม.

05 ตุลาคม 2565
798

ด่วน จ.ขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำสูงสุดวันละ 41 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเร่งระบายน้ำที่เกินความจุ พร้อมให้พื้นที่ท้ายเขื่อน เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (5 ต.ค.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีเขื่อนอุบลรัตน์ จะมีการระบายน้ำสูงสุดที่วันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตรว่า จังหวัดขอนแก่นมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปล่อยน้ำเพิ่มได้ หลังระดับน้ำเกินความจุ 100% แล้ว แต่ให้ปล่อยเป็นขั้นบันได ยังไม่ให้ตามที่เขื่อนขอปล่อยสูงสุดที่ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติรับทราบ แผนการระบายน้ำ ของเขื่อนอุบลรัตน์ ดังนี้ 

 

วันที่ 5 ต.ค. 65 ระบาย 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน 
 

วันที่ 6 ต.ค. 65 ระบาย 38 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
 

วันที่ 7 ต.ค. 65 ระบาย 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
 

 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หลังจากนั้นจะระบายคงที่ วันละ 41 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกันอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านั้นทางเขื่อนอุบลรัตน์ ขอเพิ่มแบบขั้นบันไดเหมือนกัน แต่ขอให้ปล่อยน้ำสูงสุดที่ 54 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหลังจากสามวันนี้ไป 

 

ทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จะนำเข้าหารือกันอีกครั้ง เนื่องจากมีแนวโน้มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลดลง อาจจะมีการปรับลดหรือเพิ่มการระบาย ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่เหนือเขื่อน คือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำพอง ในเขตอำเภอน้ำพองและอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระดับน้ำถือว่าทรงตัวและนิ่ง

 

ซึ่งคาดการณ์ว่า น้ำท่วมอาจจะยาวนานกว่า 2 เดือน อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเหม็น รวมถึงโรคที่มากับน้ำ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ให้ดูแลรักษาสุขภาพ หากมีอาการเจ็บป่วยก็ให้เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลทันที
 

 

ประกาศการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี ขณะนี้มวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ที่จะเข้าสู่เขตจังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่า จะมีมวลน้ำมากกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน เป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งลำน้ำชี ได้เตรียมความพร้อมที่จะอพยพและการขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยต่อไป

 

ด่วน จ.ขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำสูงสุดวันละ 41 ล้าน ลบ.ม.

ด่วน จ.ขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำสูงสุดวันละ 41 ล้าน ลบ.ม.

ด่วน จ.ขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำสูงสุดวันละ 41 ล้าน ลบ.ม.