svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"กรมชลฯ" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

"อธิบดีกรมชลฯ" ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑล พร้อมตรวจแนวระบายน้ำคลองชายทะเลป้องน้ำท่วมกทม.ตะวันออกตอนล่าง

 

"นายประพิศ จันทร์มา" อธิบดีกรมชลประทาน   เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักชลประทานที่ 11  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเฝ้าระวังเพื่อเร่งระบายน้ำทั่วจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี   เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร และเพิ่มพื้นที่รับน้ำในลำคลองในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าว  

 

"นายประพิศ จันทร์มา" อธิบดีกรมชลประทาน 

 

นอกจากนั้นได้กำชับให้ทุกสำนักทำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน  ทั้งนี้สำนักชลประทานที่ 11 ได้มีการกระจายติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุดอาทิ 1.ประตูระบายน้ำ(ปตร.)เกาะเกรียง  ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี  2.ปตร.สน.(สถานีสูบน้ำ)บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

\"กรมชลฯ\" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

 

3.ปตร.สน.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  4.ปตร.สน.บางหลวงเชียงราก(วัดมะขาม) ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 5.  ถ.รามอินทรา(คลองลำผักชี) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร 6.ปตร.สร.บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี   รวมถึงพื้นที่ตลาดบางบัวทอง พื้นที่คลองขุนนคร  คลองถนนรถไฟ คลองเกาะดอน พื้นที่เขตอำเภอสามโคก เป็นต้น

 

\"กรมชลฯ\" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

 

\"กรมชลฯ\" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

นอกจากนั้น โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดำเนินการติดตั้งพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำที่   2 ประตูระบายน้ำปากคลอง 9 ซ้าย ประตูระบายน้ำปากคลอง 8 ซ้าย ประตูระบายน้ำปากคลอง 7 ซ้าย และประตูระบายน้ำปากคลอง 6 ซ้าย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรีและอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

อย่างไรก็ตาม  ในวันเดียวกัน "นายประพิศ" พร้อมด้วย "นายสุริยพล นุชอนงค์" รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณสถานีสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการทำงานของสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

 

\"กรมชลฯ\" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

 

\"กรมชลฯ\" ระดม ส่งเครื่องสูบน้ำพรึบรอบกรุงและปริมณฑลพร้อตรวจแนวระบายน้ำ

จากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในช่วงที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้เดินเครื่องสูบน้ำบริเวณแนวคลองชายทะเล  9 แห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว ปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมกันประมาณ 22.18 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวัน ซึ่งก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้วางแผนเร่งระบายน้ำ เพื่อช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 11 ตรวจสอบระบบชลประทาน สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ  เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ  และเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานและเข้าไปสนับสนุนการระบายน้ำได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน