background-defaultbackground-default
ปภ. เผย น้ำยังท่วมใน 3 จังหวัด ขณะที่ อยุธยา - อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งเข้าบ้าน

ปภ.รายงาน ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร ยังจมน้ำ หลังฝนหนักช่วง 15-17 ส.ค. พบประชาชน 13 จังหวัดได้รับความเสียหาย ขณะที่ อยุธยา-อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 สิงหาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 15-17สิงหาคม 2565 เนื่องจากฝนตกหนัก ได้เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก นครสวรรค์ มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวม 23 อำเภอ 32 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 98 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก และพิจิตร รวม 7 อำเภอ 14 ตำบล 19 หมู่บ้าน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ ดังนี้

  • ลำปาง (16 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่พริก (ต.แม่ปุ ต.แม่พริก) อำเภอสบปราบ (ต.แม่กัวะ) อำเภอเสริมงาม(ต.เสริมซ้าย ต.เสริมขาว) และอำเภอเกาะคา (ต.วังพร้าว) ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน
  • พิษณุโลก (16 ส.ค. 65 เวลา 02.00 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอนครไทย (ต.หนองกะท้าว) และอำเภอวังทอง (ต.บ้านกลาง) บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 25 ครัวเรือน
  • พิจิตร (15 ส.ค. 65 เวลา 18.30 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร( ต.ในเมืองฯ ต.ท่าหลวง ต.คลองคะเชนทร์) ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ

ปภ. เผย น้ำยังท่วมใน 3 จังหวัด ขณะที่ อยุธยา - อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งเข้าบ้าน

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคเหนือ ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,400 - 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,000 – 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20 – 0.60 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว ได้แก่

 

  • พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา (ตำบลหัวเวียง บ้านกระทุ่ม บ้านโพธิ์ บ้านแพน รางจรเข้ เสนา) อำเภอผักไห่ (ตำบลตบ้านใหญ่ ท่าดินแดงผักไห่) อำเภอบางบาล (ตำบลวัดตะกู บ้านคลัง ทางช้าง น้ำเต้า) อำเภอบางไทร (ตำบลบางยี่โท สนามไชย บ้านเกาะ บ้านกลึง บ้านแป้ง หน้าไม้ โคกช้าง ราชคราม แคตก แคออก เชียงรากน้อย บ้านม้า) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,318 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
  • อ่างทอง เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอป่าโมก (ต.โผงเผง) เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปภ. เผย น้ำยังท่วมใน 3 จังหวัด ขณะที่ อยุธยา - อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งเข้าบ้าน

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ หน่วยทหาร อำเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

 

ปภ. เผย น้ำยังท่วมใน 3 จังหวัด ขณะที่ อยุธยา - อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งเข้าบ้าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด