svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

10 สิงหาคม 2565

มูลนิธิคุณ ร่วมกับ เหล่าดาราคนดังจัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. หวังรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565   มูลนิธิคุณ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน...วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

โดยคุณ ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นตัวแทนคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมมีทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational​ Thailand เข้าร่วมกิจกรรม 

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นอีหนึ่งกิจกรรมการจัดการขยะการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ที่ต้นทางโดยการเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เนิ่นๆนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อในวันข้างหน้าเด็ก อนาคตของชาติเหล่านี้จะตระหนักและเข้าใจและลงมือทำ และช่วยรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นต่อๆไปอีกด้วยนับว่าเป็นการส่งต่อ ให้เด็กๆเข้าใจในการ คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ โดยที่ตัวเด็กๆเองได้ลงมือทำจริงๆ

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว  โดยตนเองมีความคิดอยากช่วยสิ่งแวดล้อมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้ มันนานมากแล้ว ใครปลูกฝังก้อไม่รู้ อาจเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ รู้แต่แค่ได้คิดได้ทำแล้วมีความสุข อยากให้ทุกคนมีความคิดและทำแบบเราเพิ่มขึ้น ตนเองได้รับทุนจากบริษัทเชลล์ให้ไปเรียนปริญญาโทด้านกฎหมายที่ต่างประเทศ ตอนนั้นไม่มีเงินเลย ก้อตั้งใจว่ากลับมาหากทำงานแล้วมีเงิน จะพยายามเก็บเงินแล้วทำอะไรตอบแทนโลกของเรา

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องขยะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นจังหวะตรงกับสิ่งที่เราพยายามทำด้วยตัวเราเอง และผ่านการทำงานของมูลนิธิคุณ จะเห็นภาพข่าวองค์กรต่างๆพยายามจัดการเสวนา การประชุม ถ่ายภาพหมู่ร่วมรณรงค์ ซึ่งก็ทำพวกนี้มาหมดแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาต้องให้ความรู้จริงจัง ทำกับผู้ใหญ่พี่อาจไม่สามารถเพราะทำไม่ไหว เขาเก่งๆและมีเงินทุนมากมาย มูลนิธิของพี่เลยคิดวิธีที่ทำกับเด็กๆนี่แหละ เพราะเวลาวัดผลแล้วเห็นความคืบหน้าชัดเจน คือเด็กๆตะลึง ยิ้มกว้าง เราก็มีพลังทำไปเรื่อยๆ

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

ขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคสื่อ ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนจะทำให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว  รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนทุนเพื่อนำไปพัฒนาสื่อ และสร้างองค์ความรู้ กลไกสำคัญที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมูลนิธิคุณ ผู้รับทุน มีจุดประสงค์ที่จะรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะแบบสนุกสนานและเข้าใจง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทุนฯ เชื่อว่าจะเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในทุกช่วงวัย

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

ด้านนายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กล่าวว่า ขอบคุณมูลนิธิคุณที่ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนโยบายและทำการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนทางออนไลน์ เพิ่งกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ประมาณ 3 เดือน จึงต้องเริ่มมาจัดระบบกันใหม่ ดังนั้น การที่มีโครงการฯ นี้ มาจัดที่โรงเรียนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

“ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำถังแยกประเภทขยะและให้ครูช่วยแยกขยะ ซึ่งบรรดาครูก็อยากทำ เพราะตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคุณเช่นนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจะช่วยโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดของเขตคลองเตยด้วย” นายชาญวิทย์กล่าว

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร โดย นำโดย  คุณพอล -​ National Director "วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ" และคุณหมอ อ๊อฟ - National Director "นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา"    กล่าวว่า....การเริ่มปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถึงจะส่งต่อ  ให้คนรุ่นถัดไป ได้ดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล ลดขยะให้โลก วิธีการแยกขยะที่บ้าน ขยะพลาสติกต่างๆซึ่งโครงการที่มูลนิธิคุณจัดทำขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มนับ1 ให้กับเด็กๆและเกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะแน่อนว่าจะส่งผลและเด็กๆจะนำปฏิบัติจนเขาเติบโตอย่างแน่นอน 

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ "ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา" ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณเคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: KHUN

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

 

มูลนิธิคุณ-เหล่าดาราคนดัง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก ลดและแยกขยะให้กับเยาวชน