svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สวนสัตว์สงขลาเปิดงาน รักนี้ ชั่วนิรันดร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก

13 กุมภาพันธ์ 2566

สวนสัตว์สงขลา เปิดงานวันรักษ์นกเงือก “รักนี้ ชั่วนิรันดร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก” ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 13-14 ก.พ.2566

13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ส่วนจัดแสดงนกเงือก สวนสัตว์สงขลา นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงาน "รักนี้ ชั่วนิรันตร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก" ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.2566

สวนสัตว์สงขลาเปิดงาน รักนี้ ชั่วนิรันดร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก

ปัจจุบัน นกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 55 สายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลก ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ซึ่งรวมแล้วมีนกเงือกประมาณ 3,000 ตัว นกเงือกจึงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง

สวนสัตว์สงขลาเปิดงาน รักนี้ ชั่วนิรันดร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก

ดังนั้น มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 ก.พ.ของทุกปีเป็น "วันรักษ์นกเงือก" โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้คนไทยเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือกให้คงอยู่คู่กับป่าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

สำหรับสวนสัตว์สงขลากับพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ , เพาะขยายพันธุ์ ,จัดแสตงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ซึ่งสัตว์ป่า 1 ในการอนุรักษ์นั้นก็คือ "นกเงือก" ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสำหรับการศึกษาวิจัย

นกเงือกถูกกล่าวขานว่าเป็นสัตว์แห่งรักแท้ เนื่องจากพฤติกรรมของนกเงือกจะใช้ชีวิตคู่แบบ "ผัวเดียวเมียเดียว" จนแก่เฒ่าหรือกว่าจะตายจากกัน

สวนสัตว์สงขลาเปิดงาน รักนี้ ชั่วนิรันดร์ ในวันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก

ภายในกิจกรรมสัปดาห์วันรักษ์นกเงือกและวันแห่งความรัก ในคอนเทนต์ "หมดชีวิต ฉันให้เธอ รักแล้วใจเดียว ตลอดกาล" ประกอบไปด้วย กิจกรรมทัวร์บ้านนกเงือก สัญลักษณ์แห่งความรักความห่วงใยและมิตรภาพในเทศกาลแห่งความรัก , จัดกิจกรรมเวทีเสวนาประเด็นความสำคัญของนกเงือกและประชากรนกเงือกในประเทศไทยและภายในสวนสัตว์ฯ และการป้อนอาหารนกเงือกอย่างใกล้ชิตภายในส่วนจัดแสดงนกเงือก