svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม"แก้ปัญหาที่ดินคืบหน้า ชาวบ้านปลื้ม พร้อมกวาดล้างใหญ่ยาเสพติด

21 พฤศจิกายน 2565

"บิ๊กป้อม" พอใจแก้ปัญหาที่ดินคืบหน้า ย้ำยึดหลักหนึ่งเดียวกัน จีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กวาดล้างใหญ่ยาเสพติดทุกพื้นที่ เชื่อมโยงตัวการไม่มียกเว้น

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย "นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ"นายสันติ พร้อมพัฒน์" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการที่จ.กำแพงเพชร ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ที่ดินทำกินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และคณะรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

 

โดยรับฟังสถานการณ์ด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และการจัดการที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มโดยมี ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผอ.สคทช. เลขา สทนช. และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

"พลเอก ประวิตร" ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่กว่า 12,951 ไร่  มีประชาชนเข้าอยู่อาศัย 1,077 ราย ให้กับผู้ว่าฯ กำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดที่ดินทำกินในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง และ อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี เนื้อที่รวมกว่า 4,233 ไร่ ให้กับประชาชนจำนวน 334 ราย

 

"พลเอก ประวิตร" ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่กว่า 12,951 ไร่  มีประชาชนเข้าอยู่อาศัย 1,077 ราย ให้กับผู้ว่าฯ กำแพงเพชร

 

"พลเอก ประวิตร" ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ คทช. อยู่ระหว่างเร่งจัดสรรพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ตามเป้าหมาย 12 พื้นที่ ทั้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 188,000 ไร่ ให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่เป้าหมายต่อเนื่องกันไป 

"บิ๊กป้อม"แก้ปัญหาที่ดินคืบหน้า ชาวบ้านปลื้ม พร้อมกวาดล้างใหญ่ยาเสพติด

 

"พลเอก ประวิตร" แสดงความพอใจและขอบคุณ คทช. ที่เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินมีความก้าวหน้าต่อเนื่องมา โดยสามารถกระจายที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ประโยชน์แล้วในหลายพื้นที่ ถือเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคมในการถือครองที่ดินระดับพื้นที่ โดยย้ำขอให้ยึดหลักความเป็นหนึ่งเดียวและอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

"พลเอก ประวิตร" มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประชาชนในพื้นที่กำแพงเพชร เดินทางร่วมรับฟังการแก้ปัญหาที่ดิน บริหารจัดการน้ำ

 

ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เร่งเข้าไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ำและไฟ  การส่งเสริมอาชีพในรูปการรวมกลุ่มของสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

 

จากนั้น "พล.อ.ประวิตร" ได้ย้ำนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด โดยกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างใหญ่ ร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องกันไป โดยให้ลงลึกเชื่อมโยงถึงตัวการสำคัญ ไม่มียกเว้น โดยขอให้กลไกหลักระดับพื้นที่ทั้ง อบจ. อสม. ตำรวจท้องที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องให้ความสำคัญจริงจัง ดึงภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม เฝ้าระวังแก้ปัญหายาเสพติด ให้ครอบคลุใทุกมิมติ ทั้งการสกัดกั้น การป้องกันและปราบปราม และการบำบัดรักษาให้เป็นผล โดยให้สังคมมีส่วนร่วมประเมินผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกัน

 

"บิ๊กป้อม"แก้ปัญหาที่ดินคืบหน้า ชาวบ้านปลื้ม พร้อมกวาดล้างใหญ่ยาเสพติด

 

ช่วงบ่าย "รองนายกรัฐมนตรี" ขึ้น ฮ.ชั่วคราวจากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาไปยังสนาม ฮ.ชั่วคราว ณ วัดวังไร่มณีราษฎร์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เดินทางโดยรถยนต์ ไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำหมู่ที่ 21 บ้านหนองบง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำฯ จากนั้น ขึ้นฮ.ชั่วคราว ไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร