svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะราชาภิเษกแบบกระชับกว่าพระราชชนนี

21 กันยายน 2565
1.5 k

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร มีพระประสงค์จะให้พระราชพิธีราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในฤดูใบไม้ผลิหน้าเรียบง่าย

โดยจะให้ลดขั้นตอนพระราชพิธีราชาภิเษกให้กระชับขึ้น สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของพระราชวงศ์ และอาจจะทรงเลือกให้ตรงกับวันเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ของพระราชชนนี วันที่ 2 มิถุนายน ปีหน้า ซึ่งการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีชื่อว่า "ปฏิบัติการลูกโลกทองคำ" (Operation Golden Orb)

 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะราชาภิเษกแบบกระชับกว่าพระราชชนนี

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะราชาภิเษกแบบกระชับกว่าพระราชชนนี

 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะราชาภิเษกแบบกระชับกว่าพระราชชนนี

ที่คาดว่าจะ "กระชับกว่า เล็กกว่า และใช้งบประมาณน้อยกว่า" พระราชพิธีราชาภิเษกของพระราชชนนีเมื่อปี ค.ศ.1953 และคาดว่าจะเชิญบุคคลหลากหลาย รวมทั้ง ชาวคริสต์, มุสลิม, ยิว, ฮินดู และพุทธ เข้าร่วมด้วย แต่จะยังไม่มีการประกาศแผนการใด ๆ ออกมา ในขณะนี้ 

 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะราชาภิเษกแบบกระชับกว่าพระราชชนนี