background-defaultbackground-default
"บัตรคนจน" ลงทะเบียนใหม่ 5 ก.ย.นี้ รัฐช่วยคนรายได้น้อย เช็กเงื่อนไขที่นี่

"บัตรคนจน" เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เริ่ม 5 ก.ย.- 19 ตุลาคม 2565 รัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 กันยายน 2565 "บัตรคนจน" จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันที่ 5 ก.ย.นี้ โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง พร้อมเปิดลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" ปี 2565 ตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565  

 

ในการสมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่จะผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ 

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. สำนักงานคลังจังหวัด  76 จังหวัดทั่วประเทศ 
 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ 
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา  

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่  โดยผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ  ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน !!

ทั้งนี้ กระทรวงคลัง จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทั้ง 2 เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย 

 

สำหรับ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน บัตรคนจน มีดังนี้ 

1. การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ พร้อมดำเนินการ ดังนี้   

 • กรณีคนโสด  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 • กรณีผู้ที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน และจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนำ ไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 

"บัตรคนจน" ลงทะเบียนใหม่ 5 ก.ย.นี้ รัฐช่วยคนรายได้น้อย เช็กเงื่อนไขที่นี่

2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมา 
 

3. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ 


บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมลงทะเบียนใหม่

สำหรับ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น  

 • ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท 
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง) 
 • เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท 
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.)  100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

 

นายอนุชา ยังกล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี 26 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"  วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้นนี้  โดยเป็นการกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
"บัตรคนจน" ลงทะเบียนใหม่ 5 ก.ย.นี้ รัฐช่วยคนรายได้น้อย เช็กเงื่อนไขที่นี่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด