svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ทวี" ชี้นโยบายยาบ้า 1 เม็ด ส่งคนเข้าราชทัณฑ์เพิ่ม เชื่อแก้ปัญหายาเสพติดได้

"ทวี สอดส่อง" ชี้นโยบายยาบ้า 1 เม็ด ส่งผลกระบวนการยุติธรรมต้องปรับตัว ส่งให้คนไปอยู่ราชทัณฑ์เพิ่มขึ้น เชื่อแก้ปัญหายาเสพติดได้ เพราะในราชทัณฑ์ไม่มีการขายยา

19 มิถุนายน 2567 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องยาเสพติด 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ ว่า ตอนนี้เวลา สถานการณ์และโอกาส เป็นส่วนในการกำหนด 1 เม็ด และ 1 เม็ดเป็นสาระสำคัญในประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ซึ่งข้อหาในการครอบครองเพื่อเสพได้ให้

กระทรวงสาธารณสุขไปกำหนดใหม่ เช่น หากยาบ้า 1 เม็ด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองเพื่อเสพ มีโทษ 2 ปี แต่ถ้า 2 เม็ด จะครอบครองเพื่อเสพไม่ได้ โทษจะเป็น 15 ปี ดังนั้นส่วนของกระทรวงยุติธรรม โดยบทบาทของ สำนักงาน ปปส. หวังว่า มาตรการดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นผู้สมัครใจไปรักษา 

แต่เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อน กระทรวงยุติธรรมก็ต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นมาด้วย เพราะหากผู้ที่เสพยาเข้าไปอยู่ในราชทัณฑ์ ก็เชื่อว่าแก้ปัญหายาเสพติดได้เลย เนื่องจากในราชทัณฑ์ไม่มีการขายยาเสพติด ก็จะเอาคนไปอยู่ในส่วนนั้น โดยก็ถือว่าจะมีผลในการปรับตัวของกระบวนการยุติธรรมไปสู่ราชทัณฑ์อย่างแรง เพราะอาจจะมีผู้ต้องราชทัณฑ์เพิ่มขึ้น อาจจะพุ่งเกินกว่า3แสน โดยราชทัณฑ์ก็จะต้องไปแก้ไขปัญหาภายด้วย

ส่วนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าใกล้สถานศึกษา พ.ต.อ.ทวี บอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะยาบ้า และจะคอยติดตามผลประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชน ว่าผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร ซึ่ง รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจจะเร่งแก้ไขปัญหา