background-defaultbackground-default
2 บริษัทเจ้าของเดียว-บริจาค ภท.เท่ากัน 4.99 ล้าน

ยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่อง เกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบกิจการก่อสร้าง และได้งานจากกระทรวงคมนาคม บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทย งวดเดือน พ.ค. 65 ตามรายงานของ กกต. เป็นเงินจำนวนมาก ทำให้ภูมิใจไทยมียอดรับบริจาคสูงสุด เมื่อเทียบกับพรรคการเมืองทุกพรรคในงวดที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับกิจการที่บริจาคเป็นตัวเลขหลายล้านบาทให้กับพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด ยอดบริจาค 4,997,500 บาท บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยอดบริจาคเท่ากัน คือ 4,997,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น 5,997,000 บาท และ บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด ยอดบริจาค 7,200,000 บาท 

 

โดย "ข่าวข้นคนข่าว" เปิดข้อมูลชุดแรกไปแล้ว ในส่วนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสครัคชั่น  บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด และ บริษัท เค.พี.เอ.เพาเวอร์ อินเตรอ์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งล้วนเป็นผู้บริจาครายใหญ่ มีความเกี่ยวพันเป็นคู่เทียบการยื่นประกวดราคาโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มี คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิกรรพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการ บริษัทละหลายโครงการ โดยเป็นคู่เทียบสลับกันไปมา ซึ่งก็ถือเป็นเสรีภาพในการทำธุรกิจและการยื่นประมูลของผู้ประกอบการ ไม่มีใครห้ามได้ 

 

2 บริษัทเจ้าของเดียว-บริจาค ภท.เท่ากัน 4.99 ล้าน

 

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด ซึ่งบริจาคให้พรรคภูมิใจไทย ตามที่ กกต.รายงานเมื่อเดือน พ.ค.65 จำนวน 4,997,500 บาท แต่เมื่อตรวจสอบกำไร-ขาดทุนของบริษัท พบว่าในปี 64 รายงานผลประกอบการ ได้กำไร 3 ล้านบาทเศษ แต่บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยในเดือน พ.ค. 65 จำนวนเกือบ 5 ล้านบาท

 

ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจเป็นผลกำไรที่เพิ่งได้จากการประกอบกิจการในปี 65 แต่ยังไม่มีการรายงาน และการตัดสินใจบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองใด ก็ถือเป็นเสรีภาพของบริษัทหรือกิจการนั้นๆ ตามที่คุณศักดิ์สยามได้อธิบายไว้ ไม่เกี่ยวกับการที่คุณศักดิ์สยาม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมแต่อย่างใด

 

 

 

สำหรับ บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อปี 2546 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 60 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจค้าปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป และการขายส่งอิฐหินปูนทราย 

 

มีกรรมการ 2 คน หนึ่งในสอง คือ นายวุฒิเมศร์ บริบูลณ์ลักษณ์ 

 

2 บริษัทเจ้าของเดียว-บริจาค ภท.เท่ากัน 4.99 ล้าน

 

บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยในยอด 4,997,500 บาท เท่ากับ บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อเนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2561 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100 ล้านบาท ที่ตั้ง 555 หมู่ที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยปรากฏว่าเป็นที่อยู่เดียวกันกับ บริษัท 555 ซีเมนต์ฯ

 

นอกจากนี้ บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ฯ มีกรรมการคนเดียว คือ นายวุฒิเมศร์ บริบูลณ์ลักษณ์ ชื่อเดียวกับ บริษัท 555 ซีเมนต์ฯ แจ้งที่อยู่ที่เดียวกัน และบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยด้วยตัวเลขเท่ากันอีก โดย บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายส่งวัสดุก่อสร้าง 

 

ข้อมูลทั้งหมดนี้มองว่าแปลกหรือไม่ แต่จริงๆ แล้วไม่แปลก เพราะเป็นเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของเอกชน ซึ่งคนคนหนึ่งอาจเปิดกิจการหลายบริษัท และเป็นเสรีภาพในการบริจาคให้กับพรรคการเมือง โดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าแกนนำของพรรคนั้นเป็นรัฐมนตรี หรือผู้บริหารกระทรวงที่ตนเองเป็นคู่สัญญาหรือไม่ 

สำหรับ บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ฯ ชนะประมูลโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท ช่วงปี 62-65 จำนวน 44 โครงการ มูลค่าราว 449 ล้านบาท และยังเป็นคู่เทียบกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญฯ 9 โครงการ รวมทั้งเป็นคู่เทียบกับ บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ 5 โครงการ ซึ่งการยื่นประมูล ตลอดจนการประกอบกิจการ และการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง ล้วนเป็นเสรีภาพที่สามารถทำได้ทั้งสิ้น

 

2 บริษัทเจ้าของเดียว-บริจาค ภท.เท่ากัน 4.99 ล้าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด