background-defaultbackground-default
"ไทยสร้างไทย"ขอเป็นความหวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

พรรคไทยสร้างไทย เสนอตัวเป็นความหวังในการฟื้นเศรษฐกิจประเทศ เสนอ 3 ทางออก เพิ่มโอกาสภาคอุตสาหกรรม ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 สิงหาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวตอนหนึ่งในงาน Thailand Survival ไทย.. จะรอดอย่างไรในวิกฤตโลก จัดโดยเครือเนชั่น ว่า พรรคไทยสร้างไทยพร้อมเสนอตัวเป็นความหวังในการฟื้นเศรษฐกิจประเทศโดยเริ่มตั้งแต่คนตัวเล็ก ในสภาวะเช่นนี้มีคนอยู่ 2 กลุ่ม คือ คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ทุกวันนี้เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการจ่ายเงิน แต่ไม่ได้มองว่าทำยังไงให้เขามีรายได้ เรามองแต่ GDP ซึ่ง 30% ก็มาจากการส่งออก และบริษัทขนาดใหญ่ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่บริษัทสัญชาติไทย

โดยมีทางออก 3 ประเด็นคือ ตอนนี้เราต้องให้โอกาสอุตสาหกรรมไทยและ SMEs ให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตในประเทศ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปแข่งขันต่างประเทศ เพื่อไม่มาปิดทับโอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ต่อมาเราต้องดูความถนัดของประเทศ บ้านเราถนัดด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ เรามีเทคโนโลยีมากมายที่จะมาส่งเสริมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนการเกษตร เช่น ดาวเทียมเพื่อหาโซนนิ่งในการทำเกษตร มาจับคู่กับความต้องการของตลาดให้ถูก

การพัฒนาการขนส่งและจัดการน้ำ ส่งเสริมโปรเจคทำปุ๋ยจากแร่โปแทสเซียมที่มีอยู่มากใน จ.ชัยภูมิ และสุดท้าย คือ เราต้องลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน เช่น เครื่องสำอางไทยไทยก็สู้เกาหลีได้ แต่เราติดขัดเพราะกฎเกณฑ์ เช่น อย. ควรให้ดูเฉพาะยารักษาโรค แต่สินค้าอื่นๆ เช่น อาหาร น้ำ ให้ใช้กฎหมายอื่นดูแล เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดขั้นตอนการขอใบอนุญาต และให้ง่ายต่อการทำมาหากิน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด