svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

สว. เตรียม พิจารณา กม.ฉีดจู๋ฝ่อ เอาผิดผู้ก่อเหตุทำผิดทางเพศซ้ำซาก

10 กรกฎาคม 2565

ใครก่อเหตุระวัง! สว. เตรียมพิจารณา กม.ฉีดจู๋ฝ่อ เอาผิดผู้ก่อเหตุผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศซ้ำซาก มีผลย้อนหลังคดีก่อนมีกฎหมาย "คำนูณ" ย้ำเป็นการุณยมาตรการ

วันนี้ (10 ก.ค.) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตราการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … เปิดเผยว่า ในการประชุมวุฒิสภาวันที่ 11 ก.ค.จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระ 2 และ 3 หลังจากคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเชื่อว่า  สมาชิกวุฒิสภาจะโหวตเห็นชอบให้ออกมาบังคับใช้ได้ อันจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่

 

“ร่างกฎหมายมี 43 มาตรา กรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม 12 มาตรา มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 5 มาตรา ไม่มีสมาชิกวุฒิสภายื่นคำแปรญัตติ หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยก็จะไม่มีการตั้งกรรมาธิการร่วม 2 สภา กฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้ได้ในไม่ช้า” 

 

 

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
 

นายคำนูณ กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ เพิ่มมาตรการดำเนินการแก่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงตามที่ระบุไว้ ทั้งระหว่างที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และที่พ้นโทษออกมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการ คือ (1) มาตรการแก้ไขฟื้นฟูฯ (2) มาตรการเฝ้าระวังฯ (3) มาตรการคุมขัง และ (4) มาตรการคุมขังฉุกเฉิน ทั้งนี้ มาตรการแรกใช้กับนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาอยู่ในเรือนจำ 3 มาตรการต่อมาใช้กับนักเรียนเด็ดขาดที่พ้นโทษออกมาแล้ว โดยใช้ได้รวมกันไม่เกิน 10 ปี

 

“หนึ่งในมาตรการแก้ไขฟื้นฟูฯคือมาตรการทางการแพทย์ รวมถึงการใช้ยา ซึ่งหมายความถึงการใข้ยาเพื่อกดฮอร์โมนเพศชายด้วย ทำใหมีการเรียกร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า กฎหมายฉีดไข่ฝ่อหรือกฎหมายฉีดจู๋ฝ่อด้วย แต่จะใช้ได้ต้องเป็คคำสั่งศาล และผู้กระทำความผิดต้องยินยอม จึงไม่ใช่จะใช้กันง่าย ๆ” 

 

การประชุมวุฒิสภา
 

นายคำนูณยังได้สรุปภาพรวมของการใช้มาครการต่าง ๆ ในร่างกฎหมายไว้โดยย่อดังนี้

- อัยการยื่นศาลขอใช้ ‘มาตรการทางการแพทย์’ พร้อมคำฟ้องต่อผู้ทำผิดได้เลย
 

- ศาลออกคำสั่งใช้มาตรการในคำพิพากษาและระบุในหมายจำคุก
 

- กรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการ
 

- แพทย์อย่างน้อย 2 คนต้องเห็นพ้องต้องกัน
 

- ถ้าจะใช้ ‘ยา’ นักโทษเด็ดขาดต้องยินยอม
 

- ผลของการใช้มาตรการฯจะนำมาใช้พิจารณาลดโทษ/พักโทษ/ปล่อยตัวก่อนกำหนดตามคำพิพากษา
 

- ทั้งนี้ยังมีมาครการเฝ้าระวัง คุมขัง และคุมขังฉุกเฉิน หลังพ้นโทษออกมารวมแล้วไม่เกิน 10 ปี
- มีผลย้อนหลังครอบคลุมคดีที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ

 

นายคำนูณ กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้กลั่นกรองร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบคอบโดยยึดหลักสร้างดุลยภาพระหว่างวิธีการเพื่อความปลอดภัยของสังคมและหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติยึดถือ

 

“หลักการที่ให้มีผลย้อนหลัง เพราะผู้ร่างไม่ถือว่ามาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการแก้ไขฟื้นฟูอื่น ๆ เป็นโทษทางอาญา แต่ถือเป็นมาตรการที่เป็นคุณต่อผู้กระทำความผิดทางเพศหรือความผิดรุนแรงที่ระบุไว้จนติดเป็นนิสัย ควบคุมตัวเองไม่ได้ จะเรียกว่าเป็นการุณยมาตรการก็ได้”

 

 

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา