"บิ๊กตู่" เข้มสั่งกำชับห้ามใช้กัญชา - กัญชง ในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบสาธารณสุข พร้อมคุมเข้มกำลังพลแสดงพฤติกรรมเสพผ่านสื่อออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (24 มิ.ย.) พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึง ประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง 

 

 

 พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม
 

ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะ การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด
 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำว่า เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้การใช้อยู่ในกรอบของการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ พร้อมห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด 

 

 

"บิ๊กตู่" เข้มสั่งห้ามทหารใช้กัญชาในหน่วย รวมถึงโชว์ผ่านโซเชียลเด็ดขาด