รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ร่วมรับรองปฏิญญาเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านความมั่นคง ย้ำ หลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไม่ต้องการความรุนแรงที่เกิดผลเสียหายในภูมิภาค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 มิถุนายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ครั้งที่ 16 ที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชา กรุงพนมเปญ วานนี้(22 มิ.ย.) โดยที่ประชุมร่วมหารือและรับรอง “ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมิตรภาพด้านความมั่นคง”  

 

สำหรับสาระสำคัญคือ การตระหนักถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคระบาด โดยมีความเสี่ยงหลักด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ในด้านการก่อการร้าย ด้านเคมี ชีวภาพ รังสี ด้านไซเบอร์ และด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อร่วมกันมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมความมั่นคงเพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

รมต.กลาโหมอาเซียน ร่วมรับรองปฏิญญาเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านความมั่นคง

เน้นความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางทหาร โดยจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน และขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลข่าวสารและไซเบอร์ร่วมกัน รวมทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพ ในการควบคุมโรคระบาดข้ามแดน สนับสนุนเพิ่มบทบาทสตรี สู่การปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับภาคีภายนอก

 

จากนั้นได้ให้ความเห็นชอบ เอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน 8 ฉบับ เพื่อเป็นแนวความคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวร่วมกันต่อไป

 

รมต.กลาโหมอาเซียน ร่วมรับรองปฏิญญาเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านความมั่นคง

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น และ รัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย กลาโหมอาเซียน ได้แสดงความขอบคุณกลาโหมญี่ปุ่น และกลาโหมจีน ที่ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคที่ผ่านมา พร้อมทั้งย้ำจุดยืนอาเซียน ไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด อันนำไปสู่เหตุรุนแรงที่เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิภาค โดยเห็นชอบร่วมกันในหลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมทั้งการใช้ความเป็นแกนกลางของอาเซียน เป็นกลไกหลักสำหรับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และครอบคลุม

 

รมต.กลาโหมอาเซียน ร่วมรับรองปฏิญญาเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านความมั่นคง