“ไชยยศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารายงานตัว หลังได้เลื่อนอันดับแทน “วีระชัย” ที่ยื่นลาออกไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มิถุนายน 2565 นายไชยยศ จิรเมธากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ แทน นายวีระชัย วีระเมธีกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 65 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายวีระชัย วีระเมธีกุล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน ในการนี้ น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ

“ไชยยศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารายงานตัว หลัง“วีระชัย”ลาออก

“ไชยยศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารายงานตัว หลัง“วีระชัย”ลาออก

 

สำหรับประวัติทางการเมือง นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ครม.อภิสิทธิ์ 5) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 5 สมัย และอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน

 

“ไชยยศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารายงานตัว หลัง“วีระชัย”ลาออก

วีระชัย วีระเมธีกุล