"นิพนธ์ บุญญามณี"ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวต้อนรับและร่วมประชุม คณะ Songkhla Upstream เป็นเมืองมรดกโลก ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผวจ.สงขลา และปธ.โครงการฯ Prof.Johannes Widodo ICOMOS Paris , Mr.Ducan Marshall ICOMOS Paris รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา สกสว. สถาบันอาศรมศิลป์ ดร.วสุ โปษยะนันทน์ กรมศิลปากร และ ICOMOS Thailand ผอ.พงศ์ธันว์ สำเภาเงิน สนง.ศิลปากรที่ 11 เข้าร่วมประชุม

 

"นิพนธ์"ดันสงขลาเมืองมรดกโลกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 ครั้ง นายนิพนธ์ ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำแผนแม่บทเพื่อนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าสงขลาในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง
ทะเลลาบสงขลา และพื้นที่อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง

 

"นิพนธ์"ดันสงขลาเมืองมรดกโลกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค การท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และศูนย์มรดกโลก (UNESCO) ได้จัดทำโครงการ Upsteam Process เพื่อเปิดโอกาสให้แหล่งที่มีโครงการที่จะเสนอเป็นมรดกโลกสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก (UNESCO) จะเป็นแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยต้องมีการจัดทำเอกสารในการนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) และประสานความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายชุมชน รวมถึงภาคเอกชน เช่น ปตท.สผ. ยังได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย โดยคณะที่เดินทางมาในวันนี้ (23พ.ค.) จะได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำและตรวจความพร้อมด้านกายภาพของเมืองเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด

 

"นิพนธ์"ดันสงขลาเมืองมรดกโลกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด