ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางไหน เหตุใดบ้าง เช็กเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงภาพรวมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เวลา 16.00 น. เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความปกติ เรียบร้อย ขณะนี้ไม่มีฝน ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้จนถึงเวลา 17.00 น. จากนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะประกาศปิดการเลือกตั้งและเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการนับคะแนน

 

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุได้ภายใน 23-29 พ.ค. เช็กรายละเอียดที่นี่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 17 ราย ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้ผู้มาใช้สิทธิดังกล่าว ลงคะแนนในช่องทางเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโควิด ประกอบด้วย 

  • เขตสาทร จำนวน 3 ราย  
  • เขตสายไหม จำนวน 6 ราย 
  • เขตบางรัก จำนวน 1 ราย 
  • เขตจอมทอง จำนวน 2 ราย
  • เขตวัฒนา จำนวน 5 ราย

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง คือ

 

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุได้ภายใน 23-29 พ.ค. เช็กรายละเอียดที่นี่

 

1. ทำเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน

2. ทำเป็นหนังสือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุฯ

และ 3. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

 

อย่างไรก็ตาม เหตุที่ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ประกอบด้วย

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง และ 7. เหตุสุดวิสัยอื่น

 

สำหรับในวันนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ได้ทางจอแสดงผลการเลือกตั้งบริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง หรือเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com