“รมช.ทรงศักดิ์” ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เร่งผลักดันโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ซ่อมแซมทางจักรยานสวนสาธารณะหนองกุดหวาย ที่ชำรุดจากฝนตกหนักในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (20 พ.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนให้การต้อนรับ โดยนายทรงศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  

 


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ปัจจุบันอำเภออุทุมพรพิสัย ยังไม่มีสวนสาธารณะไว้รองรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นมองว่า สระประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีศักยภาพ ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยและพื้นที่ใกล้เคียง

 

ซึ่งสวนสาธารณะเปรียบเสมือนปอด ที่ชุมชนขาดไม่ได้ และสุขภาพ ความสุข วิถีชีวิตของชุมชนถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้นตนจะได้เร่งผลักดัน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวต่อไป

 

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย

สระประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 

หลังจากนั้น นายทรงศักดิ์ พร้อมคณะได้ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

ด้วยการเพิ่มดินเพื่อเป็นน้ำหนักกดทับอีกด้าน พร้อมตอกเสาเข็มไม้เพื่อเพิ่มความแน่น และเพิ่มระบบระบายน้ำผิวดินริมกำแพง เพื่อไม่ให้น้ำซึมลงและพาดินด้านล่างออกไปจนโครงสร้างเกิดการเสียสมดุล ทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

 

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย

ทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย

ทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย