svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้มั้ย! ใครมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้ากันบ้าง เช็กทุกคำตอบได้ที่นี่

13 พฤษภาคม 2565
2.5 k

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เผยรายละเอียด ประชาชนกลุ่มไหนบ้าง ที่จะมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้า ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 เดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 นี้ เช็กรายละเอียดกันได้ที่นี่ ตรงนี้มีคำตอบ สำหรับปชช.ชาวไทยอย่างแน่นอน

อีกหนึ่งข่าวดีในยุคโควิดโอมิครอน ล่าสุดทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565

 

รู้มั้ย! ใครมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้ากันบ้าง เช็กทุกคำตอบได้ที่นี่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 วันที่ 19 เมษายน และวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft เท่ากับ 0.2338 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

รู้มั้ย! ใครมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้ากันบ้าง เช็กทุกคำตอบได้ที่นี่ รู้มั้ย! ใครมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้ากันบ้าง เช็กทุกคำตอบได้ที่นี่

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

 

รู้มั้ย! ใครมีสิทธิได้รับส่วนลดค่า FT ไฟฟ้ากันบ้าง เช็กทุกคำตอบได้ที่นี่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)