svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

อนุทิน เตรียมร่วม ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดฯ 13-15 พ.ค. นี้

12 พฤษภาคม 2565

“อนุทิน” เตรียมร่วม ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-15 พ.ค. นี้ หารือความร่วมมือการสร้างระบบสาธารณสุขระดับภูมิภาคและแนวทางเร่งฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19

12 พฤษภาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15  ณ โรงแรมคอนราด บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

 

อนุทิน เตรียมร่วม ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดฯ 13-15 พ.ค. นี้

 

โดยการประชุม จะประกอบไปด้วย การพบหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (Retreat) ซึ่งหัวข้อที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะมีการหารือ ถึงความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED)  ตามแนวคิดของผู้นำอาเซียน จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมี 3 ประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) มาโดยต่อเนื่องและจะได้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้  

 

รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำความตกลง ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ซึ่งเป็น กรอบความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับการเดินทางที่จำเป็นของภาคราชการและนักธุรกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อนุทิน เตรียมร่วม ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดฯ 13-15 พ.ค. นี้

ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะกล่าวถ้อยแถลง ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ในหัวข้อ Building Regional Health System Resilience and Accelerating COVID-19 Recovery ซึ่งเป็นการแสดงมุมมองของประเทศไทยต่อการสร้างระบบสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน การเพิ่มความยืดหยุ่นในกฎระเบียบ มาตรการของประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งการฟื้นตัวของทุกประเทศจากผลกระทบของโควิด-19   

 

ทั้งนี้นอกจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ยังมีกำหนดการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน บวก 3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา  

 

พร้อมกันนี้นายอนุทิน ยังมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคี ในประเด็น ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์