ช่วง Thai People in China วันนี้เราไปติดตาม ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย ผอ. ฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการองค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิค (APSCO) หน้าที่หนึ่งก็คือส่งเสริมคนไทย ให้มีโอกาศได้ไปศึกษาดูงานด้านอวกาศที่ประเทศจีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

“จับจ้องมองจีน” ช่วง Thai People in China ติดตามชีวิตในไทยในจีน วันนี้เราไปติดตาม ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย ผอ. ฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการองค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิค (APSCO) หน้าที่หนึ่งก็คือส่งเสริมคนไทย ให้มีโอกาศได้ไปศึกษาดูงานด้านอวกาศที่ประเทศจีนครับ