ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ 8 จังหวัด พบสูงเกินค่ามาตรฐาน เตือนงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


16 เมษษยน 2565 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ ศกพ. โพสต์แจ้งเตือนคุณภาพอากาศ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยพบว่า 8 จังหวัดทางภาคเหนือ มีค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน มีเนื้อหาดังนี้

 

ศกพ. ประกาศ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โปรดระวังและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง ขอความร่วมมือ 

 • งดการเผาในที่โล่งเด็ดขาด
 • เพิ่มความเข้มงวดควบคุมแหล่งกำเนิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
 • เฝ้าระวังสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 • ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

 

ภาคเหนือ 8 จังหวัด PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เตือนงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพอากาศ  พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ดังนี้

 • จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อ.เมือง อ.แม่แจ่ม
 • จังหวัดน่าน พื้นที่อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ
 • จังหวัดพะเยา พื้นที่อ.เมือง
 • จังหวัดเชียงราย พื้นที่อเมือง อ.เชียงของ
 • จังหวัดลำปาง พื้นที่อ.เมือง อ.แม่เมาะ
 • จังหวัดแพร่ พื้นที่อ.เมือง
 • จังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ อ.เมือง

 

ภาคเหนือ 8 จังหวัด PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เตือนงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

พร้อมกันนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 ณ 07:00 น สรุปสถานการณ์ PM2.5 ทั่วประเทศ พบว่า มีเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้แก่ จ.เชียงราย  จ.น่าน  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.พิษณุโลก  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.อุดรธานี และ จ.อุบลราชธานี สำหรับภาค​ อื่นๆ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก

 

 • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 22 - 62 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 30 - 65 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 24 - 54 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 23 - 39 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 15 - 26 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 25 - 49 มคก./ลบ.ม. 

 

ภาคเหนือ 8 จังหวัด PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เตือนงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

คำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน​ 

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น


ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

ภาคเหนือ 8 จังหวัด PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เตือนงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด