background-defaultbackground-default
ระวังติดคุก!หากฝ่าฝืนให้อาหารนกพิราบที่สาธารณะซ้ำปรับอ่วมกว่า 3 หมื่นบาท

สำนักงานเขตดุสิต ออกประกาศห้ามให้อาหารนกพิราบในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายมาตรา มีสิทธิถูกจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สาธารณสุข ปรับเพิ่มได้อีก 2 พันบ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 เมษายน 2565 นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต ลงนามในประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบในที่หรือทางสาธารณะ ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 มีเนื้อหาดังนี้...

 

ด้วยปัจจุบันพบว่ามี นกพิราบ จำนวนมากอาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนของประชาชน อาคาร สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ เขตดุสิต ขับถ่ายมูลทั่วบริเวณที่อยู่อาศัย เกิดความสกปรก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคมาสู่คนได้

 

ประกอบกับมีประชาชนนิยมนำอาหารมาโปรยให้นก จึงเป็นสาเหตุให้นกพิราบเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญโดยทั่วกัน

 

-- แฟ้มภาพ --

สำนักงานเขตดุสิต จึง ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนนกพิราบ ป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ และการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากนกพิราบ

 

หากไม่ให้ความร่วมมือถือว่าเข้าข่ายมีพฤติกรรมกระทำความผิดตาม มาตรา ๒๕ และมีโทษตาม มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕


ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

 

ระวังติดคุก!หากฝ่าฝืนให้อาหารนกพิราบที่สาธารณะซ้ำปรับอ่วมกว่า 3 หมื่นบาท

 

 

ระวังติดคุก!หากฝ่าฝืนให้อาหารนกพิราบที่สาธารณะซ้ำปรับอ่วมกว่า 3 หมื่นบาท

ขอบคุณข้อมูล : ทวิตเตอร์ รรเสริญ เรืองฤทธิ์ @sunsernr 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด