background-defaultbackground-default
ปักหมุดเลยเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"เข้าพรุ่งนี้ พร้อมวันโอน ตลอดเมษายน

ปักหมุดเลยเงิน"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เข้าพรุ่งนี้ พร้อมตรวจสอบวันโอนเงินเข้าบัญชี วันไหนบ้างตลอดเดือนเมษายน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 เมษายน 2565 อัปเดตวันโอนเงิน  "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" จากภาครัฐ 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2565  โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ์ โดยเดือนนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8 เม.ย. 65 ซึ่งเร็วกว่าปกติ เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย. นี้ ตรงกับวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ มีรายละเอียดการโอนเงินในลกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 

1. "เงินอุดหนุนบุตร"

อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

 

เข้าสู่เว็บไซต์  คลิกที่นี่

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

2. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคาร  ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 

3."เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 เมษายน

ปฏิทินจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"

 

 • เดือนมกราคม 2565      วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565        วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565      วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565      วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565      วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

 

ที่มาคมชัดลึกออนไลน์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด