ศบค. กำหนด 3 มาตรการเข้ม ป้องกันโควิดในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้น COVID Free Setting ทุกพื้นที่การจัดงาน พร้อมประกาศห้ามสาดน้ำ ปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มีนาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เผยมาตรการป้องกันโควิด ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ภายใต้รูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ หรือ New Normal และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 

 ระยะที่ 1 ช่วงก่อนร่วมงานสงกรานต์ 

 

 • ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเสี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์

 

ศบค. กำหนด 3 มาตรการคุมเข้มโควิด"งานสงกรานต์" ห้ามสาดน้ำในที่สาธารณะ

 • ผู้จัดงาน และกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และ
 • ประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
 • การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร กำหนด
 • การจัดกิจกรรมในชุมชนให้แจ้งต่อ ศปก.ต. หรือ ศปก.อ. ผู้นำชุมชน และกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด

 

ศบค. กำหนด 3 มาตรการคุมเข้มโควิด"งานสงกรานต์" ห้ามสาดน้ำในที่สาธารณะ

 ระยะที่ 2 ระหว่างช่วงงานสงกรานต์  แบ่งได้ 3 พื้นที่ ดังนี้ 

1. พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ

 • อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

 

2. พื้นที่สาธารณะ ที่ไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน

 • ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

 

ศบค. กำหนด 3 มาตรการคุมเข้มโควิด"งานสงกรานต์" ห้ามสาดน้ำในที่สาธารณะ

3. กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน

 • จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน
 • ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

 

ศบค. กำหนด 3 มาตรการคุมเข้มโควิด"งานสงกรานต์" ห้ามสาดน้ำในที่สาธารณะ

 

 

 ระยะที่ 3 หลังกลับจากงานสงกรานต์ 

 • หลังจากกลับจากสงกรานต์ สังเกตุอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK
 • ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ
 • พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

ศบค. กำหนด 3 มาตรการคุมเข้มโควิด"งานสงกรานต์" ห้ามสาดน้ำในที่สาธารณะ

 

ห้ามการเล่นน้ำหรือสาดน้ำตามท้องถนน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด