เช็กเลย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" ในวาระ เม.ย.65 จำนวน 190 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 มี.ค.65   ผู้สือข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 238 ราย  วันเดียวกันนั้น ยังได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 190 ราย อีกด้วย 

 

มีเนื้อหาว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๕ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

สำหรับการพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเดือนเมษายน 2565    มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

1. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น พลเอก

 

2. พลโท วีรสิทธิ จันทร์ดา เป็น พลเอก

 

3. พลโท ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น พลเอก

 

4. พลโท เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น พลเอก

 

5. พลโท ราชิต อรุณรังษี เป็น พลเอก

 

6. พลโท เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น พลเอก

 

7. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ เป็น พลเอก

 

8. พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น พลเอก

 

9. พลโท หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น พลเอก

 

10. พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น พลเอก

 

11. พลโท สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น พลเอก

 

12. พลโท ศักดา ดีเดชา เป็น พลเอก

 

13. พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เป็น พลเอก

 

14. พลโท เทพชาตรี ฝั่งสระ เป็น พลเอก

 

15. พลโท ปิยพล ผลาสินธุ์ เป็น พลเอก

 

16. พลโท นันทวัฒน์ ทัศนงาม เป็น พลเอก

 

17. พลโท วิรัตน์ นาคจู เป็น พลเอก

 

18. พลโท เทอดศักดิ์ ดำขำ เป็น พลเอก

 

19. พลโท วิสันติ สระศรีดา เป็น พลเอก

 

20. พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล เป็น พลเอก

 

21. พลโท อรชัย บุญสุขจิตเสรี เป็น พลเอก

 

22. พลโท มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น พลเอก

 

23. พลโท สุชาติ แดงประไพ เป็น พลเอก

 

24. พลโท อุกฤษฏ์ นุตคำแหง เป็น พลเอก

 

25. พลเรือโท สุรภักดิ์ ธาราจันทร์ เป็น พลเรือเอก

 

 

26. พลเรือโท เกริกไชย วจนาภรณ์ เป็น พลเรือเอก  

 

27. พลเรือโท เคารพ แหลมคม เป็น พลเรือเอก

 

28. พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น พลเรือเอก

 

29. พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง เป็น พลเรือเอก

 

30. พลเรือโท วินัย สุขต่าย เป็น พลเรือเอก

เป็นต้น 

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

ราชกิจจาฯ เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 ราย

คลิกอ่าน ประกาศสำนักนายกฯพระราชทานยศชั้นนายพล ฉบับเต็ม 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล [จำนวน ๑๙๐ ราย ๑. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร ฯลฯ]

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด