สนค.เผย ราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อเดือนก.พ.พุ่งสูง 5.28 % ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีนับจาก สงครามอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น 1.8 % คาด มี.ค.ยังสูงต่อเนื่อง หากราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.พ. 2565 เท่ากับ 104.10  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  สูงขึ้น 5.28 % ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 13 ปี นับจากเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียปี 2533   ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก  สูงขึ้น 1.80 %  จาก 0.52 % ในเดือนก่อนหน้า

 

ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อเดือน ก.พ.สูงขึ้น 5.28 % มาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ โดยราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2564 สูงขึ้น 29.22 %จาก 19.22 % โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้า ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก

รวมถึง ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2564 สูงขึ้น 4.51%  จาก 2.39 % ในเดือนก่อนหน้า อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักสด อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน และเครื่องประกอบอาหาร ซึ่งปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น

ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

 

“เงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงิน แต่เกิดจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตรัสเซียและยูเครน  โดยสูงสุดในรอบ 13 ปีนับแต่เกิดสงครามอ่าวเอเชียหลังอิรักบุกคูเวต ซึ่งหากราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ 110  ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็จะทำให้เงินเฟ้อยังอยู่ระในดับที่สูงต่อไป"นายรณรงค์ กล่าว

 

 

อย่างไรก็ตาม สนค.เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังจะใช้นโยบายการเงินในการดูแลเงินเฟ้อได้  ซึ่งหากว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงเงินเฟ้อก็จะลดลงตามไปด้วย

ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

จากการที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 5.28 % ยังมีสาเหตุจาก ฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนต่ำสุดในรอบปี 2564 ซึ่งส่งผลให้การคำนวณอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเพียง1.06%   เนื่องจากราคาเนื้อสุกร ผักสด และผลไม้ลดลง รวมทั้ง การสูงขึ้นในอัตราที่น้อยลงของไก่สด ไข่ไก่ และน้ำมันเชื้อเพลิง จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ และการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นสำคัญ และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.- ก.พ.) 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 4.25%

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าสำคัญหลายรายการที่ราคาปรับลดลง ทั้ง ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า ผลไม้สด เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียน จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าแพงในช่วงระยะเวลานี้ได้เป็นอย่างดี

 

ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงินเฟ้อในเดือนนี้จะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยังมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอื่นที่ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้น ด้านอุปสงค์ ได้แก่ ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ รายได้เกษตรกร ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้น ด้านอุปทาน ได้แก่ กำลังการผลิต และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเครื่องชี้วัดเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มกำลังซื้อให้กับภาคธุรกิจและประชาชนได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

นอกจากนี้ นายรณรงค์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมี.ค. 2565 ยังคงอยู่ในระดับสูง ตามราคาพลังงานที่ยังสูง ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า  เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้นได้เช่นกัน รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป และเครื่องประกอบอาหารเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ ฐานราคาในช่วงต้นปี 2564 ค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นได้อีกทาง

 

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เริ่มปรับตัวลดลง อาทิ กลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสุกร ผักสด ผลไม้ รวมทั้ง มาตรการต่างๆของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จะส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในปี 2565 ยังคงมีความเสี่ยง และเคลื่อนไหวในช่วงกว้าง ซึ่งจะประเมินสถานการณ์และปรับตัวเลขคาดการณ์ให้มีความเหมาะสมในเดือนมี.ค.นี้

ผลกระทบจากราคาพลังงาน ดันเงินเฟ้อ ก.พ พุ่ง 5.28 % สูงสุดในรอบ 13 ปี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด