ศาลอาญากรุงเทพใต้ แจงเหตุไม่ให้ประกัน “อานนท์ - เพนกวิน” ชี้เหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่ว ๆ ไป ไม่มีเหตุผลเพียงพอ และหวั่นก่อความเสียหายหากปล่อยชั่วคราว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     เรียกว่าสร้างความผิดหวังให้แนวร่วมไม่น้อย กรณีที่วันนี้ (23 ก.พ.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว นายอานนท์ นำภา กับ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำกลุ่มคณะราษฎร หลังจากที่วานนี้ (22 ก.พ.) ศาลอาญาให้กันตัวทั้งคู่ในทุกคดี โดยกำหนดเงื่อนไข รวมถึงวันนี้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลแขวงพระนครใต้ ได้อนุญาตให้ประกันตัวทั้งคู่เช่นกัน (อ่านรายละเอียด)  

 

 

นายอานนท์ นำภา กับ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำกลุ่มคณะราษฎร

 

 

     ซึ่งภายหลังศาลอาญากรุงเทพใต้ฯ ได้ออกเอกสารชี้แจงเหตุผลการไม่ให้ประกันตัว ตัว นายอานนท์ นำภา กับ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ โดยระบุว่า 
 

     นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้อง ขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 81671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ1802/2564 และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1180/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ซึ่งคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกัน พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้ โดยนายอานนท์ นำภา ในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 

 

     ที่ประชุมคณะผู้บริหาร ของศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยแล้ว เห็นว่าตามคำร้อง ประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่ามีภารกิจต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้น เห็นว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วๆ ไป ไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรรณ์ ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

 

 

ศาลอาญากรุงเทพใต้ แจงเหตุไม่ให้ประกัน “อานนท์ - เพนกวิน”

     และคดีหมายเลขดำที่ อ1802/2564 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหลายคดี หากให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราว และในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ดังนี้ จึงให้ยกคำร้อง 

 

     ส่วนกรณีนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ในคดีหมายเลขดำที่ อ1180/2564 ให้จำเลย นำหลักฐานตามที่อ้างว่ามีการลงทะเบียนเรียนและตารางการเรียนการสอนในภาคที่ 2 ตามที่กล่าว อ้างมาแสดงให้ชัดเจน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว 

 

 

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน และนายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มคณะราษฎร