กรมอนามัยแนะ 4 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียนกรณีจำเป็น และ 4 ข้อปฏิบัติ การเฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้สถานศึกษาบางแห่งที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ซึ่งกรมอนามัย มีข้อแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK ให้นักเรียนในกรณีจำเป็น 4 ข้อดังนี้

 1. มีความเสี่ยง อยู่ในกลุ่มคนรวมกันจำนวนมาก พื้นที่แออัด
 2. มีอาการแสดง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
 3. สัมผัสผู้ติดเชื้อ แบบเสี่ยงสูง หรือ High risk contact
 4. เฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประจำ

 

ทั้งนี้ นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน TST กรณีจำเป็นต้องตรวจ ATK เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้วิธีตรวจทางน้ำลาย

 

เปิดขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ ATK เด็กเล็ก 5-11 ปี และข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน

ในส่วนของการเฝ้าระวังและการติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปีนั้น มี 4 แนวทางดังนี้

 1. สังเกตุอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีด
 2. สังเกตุอาการที่พบบ่อย ซึ่งจะไม่รุนแรงและหายได้เองใน 1-2 วัน ได้แก่ อาการปวดบวม รอยแดงบริเวณที่ฉีด, ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย, ไข้ หนาวสั่น และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 3. เมื่อมีอาการรุนแรง อาทิ เจ็บแน่นหน้าอก, หายใจหอบ เหนื่อยง่าย, อ่อนเพลียมาก และเป็นลม หมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 
 4. งดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลา 7 วัน

 

เปิดขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ ATK เด็กเล็ก 5-11 ปี และข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ นักเรียนบางกลุ่มจะเดินทางโดยรถรับ-ส่งของโรงเรียน ต้องคุมเข้มการทำความสะอาดพร้อมปฏิบัติตาม 6 ข้อแนะนำในการป้องกันโควิด-19 ดังนี้ 

 • จัดที่นั่งบนรถ เว้นระยะห่าง มีสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน 
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยหรือหยอกล้อเล่นกันบนรถ 
 • มีและใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถ อย่างเพียงพอ 
 • ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนขึ้นรถ
 • เปิดประตู-หน้าต่างรถ ระบายอากาศ ก่อน-หลังใช้บริการทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก บริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง

 

“วิธีการทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียนให้ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ได้แก่ ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์  70 เปอร์เซ็นต์ ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

เปิดขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ ATK เด็กเล็ก 5-11 ปี และข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน