svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิพนธ์"ปัดยื้อเวลาถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง

"นิพนธ์ บุญญามณี"แจงสภาฯ ในศึกอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ปัดประวิงเวลาเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง ย้ำรอสำเนาคำฟ้องจากศาลพร้อมดำเนินการตามขั้นตอน

17 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ชี้แจงต่อสภาในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ว่า ตั้งแต่ปี 2544 - 2564  กรมที่ดิน มีโฉนดที่ดิน 35 ล้านแปลง เนื้อที่ดินประมาณ 101 ล้านไร่ โฉนดตราจอง 4.4 หมื่นแปลง เนื้อที่ดิน 1.2 แสนไร่ มีตราจอง 3.5 หมื่นแปลง เนื้อที่ดิน 1.1 แสนไร่ มี น.ส.3ก. 2.9 ล้านแปลง เนื้อที่ดิน 13 ล้านไร่ น.ส.3 จำนวน 1 ล้านแปลง เนื้อที่ดิน 9 ล้านไร่ และ ใบจอง จำนวน 1.5 แสนแปลง เนื้อที่ดิน 1.5 ล้านไร่  รวมทั้งสิ้น 39 ล้านแปลง เนื้อที่ดิน 126 ล้านไร่

 

ทั้งนี้ กรมที่ดินพยายามกระจายการถือครองที่ดินไปยังส่วนต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนมือบ้าง แต่กรมที่ดินพยายามดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ส่วนที่อภิปราย คือ กรณีที่ดินเทือกเขาบูโด เดิมประชาชนมีปัญหากับกรมอุทยาน เป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน แต่หลังจากการแบ่งเขตชัดเจนในส่วนพื้นที่ของรัฐ ประชาชนครอบครอง กรมที่ดิน ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการยุติศาสตร์ภาคใต้ มีมติเมื่อปี 2557 เดินสำรวจพื้นที่บูโด-สุไหงปาดี สามารถออกโฉนดให้ประชาชนได้รวมทั้งสิ้น 9.4 หมื่นแปลง รวมเนื้อที่ 1.68 แสนไร่  

 

อย่างไรก็ตาม การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านแปลง เนื้อที่ดิน 70 ล้านไร่  และยังเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนต่อเนื่อง รวมถึง 3 จังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา โดยกรมที่ดินได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ปัจจุบันการตรวจสอบที่ดินของการรถไฟ เนื้อที่ 5,083 ไร่ และการเพิกถอนสิทธิที่ดินทุกแปลงที่ออกทับที่ของการรถไฟฯ นั้น กรมที่ดินมีหนังสือ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 กรมที่ดินได้เชิญการรถไฟ ร่วมรังวัดที่ดิน แต่การรถไฟฯ มีหนังสือเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ให้กรมที่ดินเพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ใช้อ้างอิงในศาล ซึ่งแผนที่ที่อ้างนั้น ไม่สามารถยืนยันกับการรังวัดได้ และไม่เกี่ยวกับกรมที่ดิน เนื่องจากผูกพันกับคู่ความ 

"กรมที่ดินยืนยันว่า ตามแผนที่ที่ปรากฎนั้น เนื้อที่ที่ดินมี 4,745 ไร่ 1 งาน เท่านั้น ขาดอีกกว่า 200 ไร่ ที่การรถไฟฯ ได้แจ้งว่ามีเนื้อที่ดิน 5,083 ไร่ ดังนั้น ส่วนต่าง 200 ไร่ ต้องได้รับความร่วมมือจากการรถไฟ เพื่อร่วมชี้แนวเขต แต่ขณะนี้ทราบว่า การรถไฟ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 เมื่อใช้สิทธิทางศาล แต่กรมที่ดินไม่ได้รับหมาย หรือสำเนาคำฟ้อง หากได้รับแล้ว จะทำคำชี้แจงไปศาลปกครอง เชื่อว่าจะนำไปสู่การทำแผนที่ร่วมกัน และทำให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาล" นายนิพนธ์ ชี้แจง