background-defaultbackground-default
สถานการณ์ PM2.5 เช้าวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เช้าวันนี้ (14 ก.พ. 65) พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด ภาคเหนือมากที่สุด ตรวจวัดได้ 28 - 72 มคก./ลบ.ม.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 07:00 น. สถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานใน 5 จังหวัด ได้แก่ 

 1. จ.น่าน
 2. จ.ลำพูน
 3. จ.เชียงใหม่
 4. จ.หนองคาย
 5. จ.บุรีรัมย์

 

สถานการณ์ PM2.5 เช้าวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

 • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 72 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18 - 57 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 - 43 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 35 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 18 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 40 มคก./ลบ.ม.

 

สถานการณ์ PM2.5 เช้าวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

การคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศปานกลาง และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 16-17 อาจมีโอกาสที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นในบางพื้นที่

 

สถานการณ์ PM2.5 เช้าวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

 

คำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ  ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด