svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สมาคมโรงแรมจี้รัฐเคาะ 3 มาตรการช่วยเหลือ

ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักและโรงแรม ในเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ธปท.-สมาคมโรงแรม

อัตราการเข้าพักลดลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในประเทศ และการยกเลิก Test & Go รายใหม่ชั่วคราวเป็นสำคัญ สอดคล้องกับสัดส่วนของลูกค้าที่ยกเลิกการจองห้องพักที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งนี้ โรงแรม 42% ยังมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดมาก

สมาคมโรงแรมจี้รัฐเคาะ 3 มาตรการช่วยเหลือ