svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ตลาดแพะ 'คึกคัก' หนักหลังเนื้อหมูราคาพุ่งสูง

01 กุมภาพันธ์ 2565
262

ในช่วงที่ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดแพะขายได้ดี จากเดิมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม แต่จากการที่ราคาเนื้อหมูแพง ประชาชนส่วนหนึ่งจึงหันมาบริโภคเนื้อแพะมากขึ้น

          ผู้จัดการประจำ ส.ยัณห์ฟาร์มแพะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลิมวุธ ฉิมเรือง บอกว่า ในช่วงที่ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดแพะขายได้ดี จากเดิมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม แต่จากการที่ราคาเนื้อหมูแพง ประชาชนส่วนหนึ่งจึงหันมาบริโภคเนื้อแพะมากขึ้น ซึ่งเนื้อแพะจะให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อหมูแต่มีไขมันน้อยกว่า

ตลาดแพะ 'คึกคัก' หนักหลังเนื้อหมูราคาพุ่งสูง

นอกจากเนื้อแพะจะเป็นทางเลือกของผู้บริโภค แพะยังถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายราย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มหันมาเลี้ยงแพะมากขึ้น ทำให้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ รวมถึงลูกขุนขายดีมาก ผู้เลี้ยงบางรายสามารถปลดหนี้ได้ และยังมีกำไรไปต่อยอดทำอาชีพสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย

ตลาดแพะ 'คึกคัก' หนักหลังเนื้อหมูราคาพุ่งสูง

ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อแพะไปเลี้ยง บางรายซื้อไปขายเนื้อ ซึ่งราคาแพะเนื้อ ลูกขุน พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โดยราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท จากเดิมราคากิโลกรัมละ 120-130 บาท ทำให้ตลาดแพะคึกคักมากยิ่งขึ้น

ตลาดแพะ 'คึกคัก' หนักหลังเนื้อหมูราคาพุ่งสูง

ตลาดแพะ 'คึกคัก' หนักหลังเนื้อหมูราคาพุ่งสูง

ปัจจุบัน ส.ยัณห์ฟาร์มแพะ ได้รวมกลุ่มกับฟาร์มแพะในพื้นที่ภาคใต้ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหลายราย จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะเพื่อส่งออก ซึ่งนอกจากเนื้อแพะแล้ว ในส่วนของมูลแพะ ยังสามารถนำไปเป็นปุ๋ยให้พืช โดยเฉพาะผลไม้ได้เป็นอย่างดี เพราะละลายช้า ต้นไม้จึงดูดซึมสารอาหารได้นาน ไม่มีเมล็ดวัชพืช ปลอดสารเคมีและไม่เป็นอันตรายอีกด้วย