อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนฝังทรายบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงความเชื่อโดยนำผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตไปฝังทรายแล้วอาการดีขึ้นว่า  ในทางการแพทย์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงหรือพบว่ามีผลต่อการไหลเวียนโลหิตจากการฝังตัวในทราย และอาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย  โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ การให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
แพทย์เตือนฝังทรายบำบัดเสี่ยงอันตราย

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลงเหลืออยู่ ไม่ควรฝังตัวในทราย เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ซึ่งการฝังทรายไม่มีผลต่อระบบการไหลเวียนของร่างกาย เว้นแต่การฝังตัวในทรายที่มีอุณหภูมิอุ่นเหมาะสม คล้ายการอบไอน้ำหรือการแช่น้ำอุ่น ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น แต่หากอุณหภูมิสูงเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดขยายตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำหรือช็อกได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

แพทย์เตือนฝังทรายบำบัดเสี่ยงอันตราย

การฝังตัวในทรายอาจจะได้ประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างนั้น ต้องมีความอุ่นเหมาะสม และต้องระมัดระวังไม่ฝังคลุมบริเวณหน้าอก เพราะอาจทำให้ขัดขวางการหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวมากๆ การฟื้นฟูร่างกายที่จะได้ผลดีและปลอดภัยควรอยู่ภายใต้การดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด หรือบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดฟื้นฟู  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดความบกพร่องของระบบประสาทที่มีอยู่

แพทย์เตือนฝังทรายบำบัดเสี่ยงอันตราย