ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ย้ำรัฐบาลห่วงใยประชาชน-ดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุม ศบศ. ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์โลก สถานการณ์ภายนอกภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาสินค้า ซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบราคาสินค้าในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ให้ได้ราคาที่แท้จริง และเหตุผลในการที่สินค้าบางรายการมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่รัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้อย่างละเอียด และจำเป็นจะต้องมีการลงโทษตามกฎหมาย ทั้งการกักตุนสินค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย จึงขอให้ระมัดระวัง และขอฝากภาคธุรกิจเอกชนให้ช่วยดูในเรื่องนี้ให้มากที่สุด 

 

นายกฯ ยังกล่าวถึงการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ราคาพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ LPG วานนี้ (20 ม.ค. 65) เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และหามาตรการแก้ไขตามสมมติฐานที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะกำกับดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำงานตามหน้าที่ของตน 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยการปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย

 

2.เพื่อสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

 

ศบศ. เห็นชอบ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox

 

 

3.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินและชะอำให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่รู้จัก

 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินและชะอำ ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการตลาดและโครงการพัฒนาด้านอุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. พิจารณาพื้นที่นำร่องในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการในระยะต่อไป 

ศบศ. เห็นชอบ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox

 

ในช่วงท้าย นายกฯ ยังกล่าวเป็นกำลังใจทุกคนที่ร่วมทำงาน ต้องไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกับนายกฯ  ที่ไม่เคยยอมแพ้ ทำงานเพื่อชาติและประชาชน ทุกคนกำลังทำภารกิจสำคัญให้กับประเทศชาติในเวลานี้ และขอประกาศปี 2565 นี้ เป็นปีแห่งการประเมินผล ชี้วัด ซึ่งทุกหน่วยงานต้องทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยนายกฯ ต้องการทำให้งานสำเร็จด้วยความรักและความสามัคคี