อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE ได้แจ้งเตือนประเทศสมาชิกให้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก แม้ขณะนี้ทุกประเทศได้เข้มงวดจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ แต่คาดการณ์ว่ายังคงมีการเดินทางภายในประเทศ ส่งผลให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือโรค ASF ในสุกร เนื่องจากอาจมีการนำผลิตภัณฑ์สุกรหรือเนื้อสุกรที่ยังไม่ได้ปรุงสุกไปพร้อมสัมภาระจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ไม่เกิดโรคได้

กรมฯจึงกำชับหน่วยงานจังหวัดทั่วประเทศให้ยกระดับเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อย่างต่อเนื่อง

โรค ASF ในสุกร เป็นโรคที่ติดต่อเกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่แพร่ระบาดสู่คน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรและสุกรป่า ตั้งแต่ปี 2561 พบรายงานการเกิดโรค 50 ประเทศ ในทวีปแอฟริกา เอเชียและยุโรป โรคนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เป็นอันตรายต่อสุกร หากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร ซึ่งเชื้อไวรัส ASF ในสุกรมีความคงทนในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุก รวมทั้งสามารถปนเปื้อนบนเสื้อผ้า รองเท้าและยานพาหนะได้ จึงเป็นช่องทางการแพร่กระจายของโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่นำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุกจากพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีรายงานการเกิดโรคไปยังพื้นที่ที่ไม่เกิดโรค