"คณะรัฐมนตรี"แต่งตั้ง"หม่อมหลวงชโยทิต กฤษดากร"นั่งที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย เจรจาลงทุนระหว่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการแต่งตั้ง หม่อมหลวงชโยทิต กฤษดากร เป็นที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของนายกฯ ในการเจรจากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

 

นอกจากนี้ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ท่าทีของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามประเด็นที่นายกฯ ได้มอบหมาย ในครั้งนี้นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่