กรมการค้าภายใน สั่งพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค พบ ขายเกินราคา "จับ-ปรับ-ดำเนินคดี"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มกราคม 2565  ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ พร้อมชุดเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1569 เกี่ยวกับการขายไข่เกินราคาที่สมควร ตามนโยบาย  ของ รัฐมนตรีพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  กำชับให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า  โดยเฉพาะสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควร กระทบกับค่าครองชีพของผู้บริโภค

"การหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย" 

พล.ต.ต.วิชัย และ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 กทม. พบว่า  มีแผงขายไข่ไก่ จำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียวกัน  และแพงกว่าตลาดอื่นๆ เช่น ไข่ไก่เบอร์ 0 ฟองละ 4.80 บาท , เบอร์ 3 ฟองละ 4.0 บาท  จึงแจ้งข้อกล่าวหา ตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไป

ตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 2.90 บาท ขายแพง จับ-ปรับ-ดำเนินคดี

กรมการค้าภายใน  ได้จัดสายตรวจออกดำเนินการตรวจสอบราคา เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วย หากพื้นที่  ร้องเรียนจากสายด่วน 1569 และมีเจ้าหน้าที่พาณิชย์ 76 จังหวัดทั่วประเทศติดตามดำเนินการและหากประชาชนพบเห็นการขายสินค้า และบริการที่ไม่เป็นธรรม  สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ