ปิดหีบเลือกตั้งซ่อมสงขลาเขต 6 บ้านพรุ 2 หน่วย ล่าสุดผู้สมัครเบอร์ 1 "น้ำหอม" คะแนนนำอยู่หลายพื้นที่ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60-70 เปอร์เซ็นต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 มกราคม 2564 ที่ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และ 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมการนับคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เลือกตั้งรายงานจำนวนผู้ที่มาเลือกตั้งในครั้งนี้พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 65 - 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่

 

โดยในหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ นับคะแนนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.40 นาที

 

พบว่าในกระดานพื้นที่นี้ผู้ที่นำมาเป็นอันดับ 1 คือ เบอร์ 1 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ด้วยคะแนน 173 คะแนน

 

ตามมาด้วยเบอร์ 3 น้องโบ๊ต อนุกูล พฤษานุศักดิ์ ได้คะแนน 142 คะแนน

 

อันดับ3 เป็นของเบอร์ 2 นายธิวัชร์ ดำแก้ว ได้ 19 คะแนน

 

ตามมาด้วยเบอร์ 4 ทนายอาร์ม พงศธร สุวรรณรักษา ได้มา 9 คะแนน สุดท้ายคือเบอร์ 5 ได้ 1 คะแนน

ในหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.บ้านพรุ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 395 คน นับเสร็จเมื่อเวลา 18.00 น.โดยหน่วยนี้ไม่ต่างกัน

 

ผู้ที่ได้คะแนนนำมาอันดับหนึ่งคือผู้สมัครเบอร์ 1 น้ำหอม ได้ 205 คะแนน   

อันดับสองคือ น้องโบ๊ต อนุกูล ได้คะแนน 124 คะแนน

ตามมาด้วยเบอร์ นายธิวัชร์ ได้ 27 คะแนน

อันดับสี่คือทนายอาร์ม ได้ 10 คะแนน

 

ในหน่วยนี้พบผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากถึง 21 ใบ และมีบัตรเสีย 8 ใบ