"จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนา ที่เกี่ยวตรงกับงวด14 วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด จะได้รับเงินสัปดาห์หน้าในบัญชี ธ.ก.ส.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3  ล่าสุดรายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เคาะราคาอ้างอิงสำหรับปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 14 มีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด

 

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 14 ได้แก่ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,522 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,477 บาท 
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,993 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,006 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,059 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 940 บาท 
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,347 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,652 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,451 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,548 บาท

"จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวชาวนา งวดที่ 14

"ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 14 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 48,683 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 48,100 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 23,504 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 49,571 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 24,770 บาท ในงวดที่ 14 นี้ชดเชย 5 ชนิดจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง และ“ข้าวเปลือกเจ้า” ได้รับชดเชยสูงสุด รองลงมาคือ “ข้าวเปลือกหอมมะลิ” ซึ่งชาวนาที่เก็บเกี่ยวก้องกับวันดังกล่าวนี้จะได้รับเงินสัปดาห์หน้าในบัญชี ธ.ก.ส.ที่แจ้งลงทะเบียนปลูกเอาไวั "

"จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวชาวนา งวดที่ 14

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด