ยามศึกรบยามสงบช่วยสังคม! กองทัพบกสานต่อนโยบายช่วยเหลือสังคม โครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ ใช้ในชีวิตประจําวัน สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     จากกรณีที่ กองทัพบกได้จัดให้มีโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” โดยใช้ศักยภาพของหน่วยทหารซ่อมจักรยานมือสอง แล้วนําไปมอบให้ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในช่วงที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียด) 

 

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ

 

     ล่าสุดวันนี้ (14 ม.ค.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบก ทําการผลิตรถสามล้อโยกสําหรับคนพิการ จํานวน 30 คัน เพื่อมอบให้ผู้พิการที่ขาดแคลน และมีความจําเป็นใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเดินทาง โดยในวันนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์  พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก นํารถสามล้อโยกสําหรับคนพิการ มอบให้กับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่มูลนิธิคนพิการไทย ต.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยทางมูลนิธิได้จัดสรรรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการตามความเหมาะสม 
 

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ

     นอกจากนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตจักรยานสามล้อโยกที่ผลิตโดยผู้พิการ เพื่อให้กําลังใจและส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้พิการด้วย

 

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ
 

     สำหรับการมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้พิการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกองทัพบก ในการช่วยเหลือและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้พิการและทุพพลภาพ โดยกองทัพบกพร้อม จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม

 

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ

กองทัพบกเดินหน้านโยบายช่วยเหลือสังคม มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ