สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ พร้อมชาวเชียงของ ระดมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของกว่า 2,000 ภาพ อายุมากสุดร่วม 100 ปี มารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมประวัติศาสตร์-วิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ บริเวณ ชั้น 3 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยนายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า มีการรวบรวมภาพเก่าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของเชียงของ สมัยการปกครองตั้งแต่ยังมีเจ้าเมือง เมื่อปี 2472 จนถึง ปี 2519 จำนวนกว่า 2,000 ภาพ

เชียงของเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าอายุร่วม100ปี หนึ่งเดียวในเชียงราย

 

คณะกรรมการฯ คัดเลือกภาพ 234 ภาพนำมาจัดแสดงในรูปแบบแกลเลอรี่ ภาพขาวดำ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาเปิดอย่างเป็นทางการ

 

เชียงของเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าอายุร่วม100ปี หนึ่งเดียวในเชียงราย      

 ทั้งนี้ นับเป็นอำเภอแรกของจังหวัดเชียงราย ที่สามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ขึ้นมา โดยถือว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต มีไฮไลท์อยู่ที่ภาพการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2509 ภาพของในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อปี 2516 และภาพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 2507

 

นอกจากนั้นยังมีภาพของเชื้อเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองเชียงของ ที่ว่าการอำเภอ โรงเรียน วัดในอดีต สภาพตลาด สุขศาลา สาธารณสุขสมัยแรก วิถีชีวิตที่ดำเนินร่วมกับแม่น้ำโขง ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานแห่กฐิน-ผ้าป่า-สงกรานต์-วันปีใหม่-ประกวดนางงาม-น้ำท่วมใหญ่  

เชียงของเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าอายุร่วม100ปี หนึ่งเดียวในเชียงราย

เชียงของเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าอายุร่วม100ปี หนึ่งเดียวในเชียงราย            

สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นคุณค่าทางใจของชาวเชียงของ ที่จะสะท้อนให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้เรียน รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา โดยอาศัยภาพเก่ามาเล่าเรื่อง ซึ่งจะเปิดบริการให้เข้าชมฟรีทุกวัน ในเวลา 10.00-16.00น. และยังได้เกียรติจาก อ.เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เข้าชมภาพเก่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และชื่นชมว่าชาวอำเภอเชียงของสามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพื้นฐานความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตได้อย่างน่าภูมิใจ

 

เชียงของเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าอายุร่วม100ปี หนึ่งเดียวในเชียงราย