กรมการแพทย์ เผย 4 หลักเกณฑ์ ในการแยกกลุ่มผู้ป่วยโควิด เพื่อทำการรักษาตัวที่บ้าน ส่วนเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation/Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 มกราคม 2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจรับการแยกกักตัวที่บ้าน หรือ home isolation (HI) โดยกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงเงื่อนไขการรับการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (home isolation) คือ

  1. เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย
  2. มีสุขภาพแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษาและสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์
  3. อายุน้อยกว่า 75 ปี
  4. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

เปิด 4 หลักเกณฑ์ แยกผู้ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน

 

ส่วนเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation  Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

สำหรับประชาชน

  1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
  2. Oxygen saturation < 94%
  3. หายใจเร็ว กว่า 20 ต่อนาที (ในผู้ใหญ่)
  4. กลุ่มผู้ป่วย 608 ที่มีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลง
  5. สำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการข้อ 1 หรือ 2 หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง

เปิด 4 หลักเกณฑ์ แยกผู้ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน  

เปิด 4 หลักเกณฑ์ แยกผู้ป่วยโควิด รักษาตัวที่บ้าน