กรมควบคุมโรค เผยต้นมกราคมประชาชนเดินทางเพิ่มกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับโอมิครอนแพร่ระบาดง่าย ส่งผลเกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายหลายจังหวัดท่อเที่ยว ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มกราคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ประจำวันและการป้องกันควบคุมโรคโควิด ว่า โควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน หากมีกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อจะเกิดการแพร่กระจายของโรคมากขึ้น

 

“ จากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของประชาชน พบว่า ภาพรวมของประเทศช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมาก แทบจะสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาประกอบกับเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ โอมิครอน ที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว ”

 

ชี้ โอมิครอน ติดง่าย คนเดินทางสูงสุดรอบ 2 ปี ต้นเหตุคลัสเตอร์เมืองท่องเที่ยว

 

จังหวัดชลบุรี ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีการเดินทางในช่วงปีใหม่มากกว่าปี 2563 โดยยอดผู้ติดเชื้อในวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 767 ราย เมื่อตรวจเชิงรุกจึงเจอคลัสเตอร์ (Cluster) อีกหลายกลุ่ม เช่น พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 37 ราย พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 19 ราย

 

รวมถึง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจำนวนมากในช่วงปีใหม่ ก็พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ เช่นกัน จนต้องปิดร้านอาหารจำนวน 23 แห่ง  

 

ชี้ โอมิครอน ติดง่าย คนเดินทางสูงสุดรอบ 2 ปี ต้นเหตุคลัสเตอร์เมืองท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญ มาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ตัว

 

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ไปสถานที่เสี่ยง

 

ชี้ โอมิครอน ติดง่าย คนเดินทางสูงสุดรอบ 2 ปี ต้นเหตุคลัสเตอร์เมืองท่องเที่ยว
 

นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า มาตรการ Covid Free Setting ยังเป็นเรื่องที่ต้องเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะร้านอาหาร ส่วนสถานประกอบการควรจัดให้ Work From Home และตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

สำหรับโรงงานหากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal  แยกผู้ติดเชื้อออก แต่ไม่ต้องหยุดทำงาน เพราะการปิดสถานประกอบการจะทำให้คนเคลื่อนย้าย อาจแพร่กระจายเชื้อออกไปได้

 

ชี้ โอมิครอน ติดง่าย คนเดินทางสูงสุดรอบ 2 ปี ต้นเหตุคลัสเตอร์เมืองท่องเที่ยว

อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการติดต่อให้เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการจัดส่งวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์