svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

จีนเปิดด่านรถไฟ ผิงเสียง นำเข้าผลไม้ไทย 4 ม.ค.

01 มกราคม 2565
1.2 k

ข่าวดีรับปีใหม่ “เฉลิมชัย” เผย 4 ม.ค. จีนยอมเปิดด่านรถไฟผิงเสียง นำเข้าทุเรียน-ลำใย-มะพร้าวอ่อน ของไทย ข่าวดีรับปีใหม่ “เฉลิมชัย” เผยจีน ยอมเปิดด่านรถไฟผิงเสียง นำเข้าผลไม้ไทย 4 ม.ค.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) พูดถึง ปัญหาจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เข้มงวดของด่านนำเข้าจีน  ที่ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมที่ผ่านมา  ได้สั่งการทูตเกษตรเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หารือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหา  ล่าสุดได้รับรายงานจากกงสุล (ฝ่ายเกษตร)ของไทยประจำนครกว่างโจว ว่า ด่านรถไฟผิงเสียง (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ได้เปิดทำการแล้ว   กำหนดเปิดนำเข้าผลไม้ไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อคลี่คลายปัญหากรณีด่านตงซิง (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ปิดด่าน ทําให้ทุเรียนและลําไยสดของประเทศไทย  ปริมาณมากต้องติดค้างอยู่ที่ด่านตงซิง   ซึ่งไม่สามารถยื่นคําร้องขอผ่านพิธีการศุลกากรเข้าประเทศจีนได้

“เฉลิมชัย” เผย จีนสั่งเปิดด่านรถไฟผิงเสียง นำเข้าผลไม้ไทย 4 ม.ค.

 

มีรายงาน ว่า  ทางการจีนประสาน เป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว  แจ้งมายังหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลไม้ทําการเปลี่ยนแปลงใบรับรองสุขอนามัยพืชในช่วง วันที่ 1 - 3 มกราคม 2565 สินค้าผลไม้ไทย จะได้ยื่นคําร้องขอผ่านพิธีการศุลกากรผ่านด่านรถไฟผิงเสียงเพื่อขนส่งเข้าประเทศจีนได้

ขณะที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้า แจ้งกับผู้ส่งออก  ให้รีบยื่นขอเปลี่ยนแปลงใบรับรองสุขอนามัยพืชจาก“ด่านตงชิง” เป็น “ด่านรถไฟผิงเสียง” และเตือนให้ระมัดระวังสารปนเปื้อนโควิด19  ทั้งคนขับ รถและสินค้าเพราะถ้าพบทางการจีนจะปิดด่านทันที 

 

สถิติการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนของกรมวิชาการเกษตร พบว่า เดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน มีปริมาณกว่า 2 ล้านตัน มูลค่า 148,000 ล้านบาท โดยปริมาณการส่งออกผลไม้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย และมะพร้าวอ่อน แต่เริ่มประสบปัญหาการขนส่งผลไม้ติดขัดตามด่านต่างๆของจีนในช่วงปลายปี2564