svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

"ทวี"ย้ำสร้างคนด้วยการศึกษาก่อนนำไปสู่พัฒนาประเทศ

ตัวแทนครูสอนศาสนา (ฟัรฎูอีนหรือตาดีกา) สงขลา พร้อมเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ประชาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา

31 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจ.สงขลา โดยมีกำหนดการ เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังรายงานสรุป การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิดของสมาคมโรงเรียนคุรุสัมพันธ์ฯ โดยมี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ นายฮำสะ สายสะหลำ นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน จ.สงขลา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

 

\"ทวี\"ย้ำสร้างคนด้วยการศึกษาก่อนนำไปสู่พัฒนาประเทศ

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ผู้นำศาสนา และก็ครูมีความสำคัญมากเคยพูดอภิปรายในสภาว่า มีปัญหาสังคมอยู่ 3 ประเภทที่ต้องให้การช่วยเหลือจะเลือกช่วยเรื่องอะไรก่อน คือ คนเจ็บป่วย คนยากจนไม่มีงานทำ และก็คนไม่มีความรู้ คำตอบของตน คือ จะต้องช่วยคนไม่มีความรู้ ให้มีความรู้ก่อน เพราะถ้าคนมีความรู้แล้ว จะแก้ปัญหาได้หมด การพัฒนาต่างๆที่เห็นเกิดจากปัญญาเกิดจากความรู้หมด และผู้นำที่ฉลาดจะต้องพัฒนาคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต จะต้องทุ่มไปพัฒนาคนให้มีความรู้ โดยเฉพาะหลักสูตรฟัรฎูอีน (ตาดีกา) หมายถึงว่าการศึกษาโดยใช้ศีลธรรมและคุณธรรมเข้าไปในตัวคน พอมาดูภาพรวมของประเทศตอนนี้ ทำไมพอเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจวิกฤตทั้งโรคติดต่อ

 

\"ทวี\"ย้ำสร้างคนด้วยการศึกษาก่อนนำไปสู่พัฒนาประเทศ

 

"ประเทศเราไปค่อนข้างลำบากและเหมือนประเทศเราค่อนข้างผุพัง โดยเฉพาะสิ่งที่น่าห่วงมากคือเรื่องการศึกษา คน GEN Y หรือในวัยระหว่าง 21-37 ปี คนเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี ที่จะต้องไปสร้างความเจริญให้กับประเทศ ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ต้องกู้เงิน กยศ เรียนซึ่งเป็นวัยที่น่าจะจบการศึกษาไปแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับเป็นหนี้เรื่องการศึกษา ถูกฟ้องคดี ทั้งที่หลักสิทธิมนุษยชนเรื่องการศึกษาต้องให้ฟรี การทำให้มนุษย์มีความรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ" เลขาธิการพรรค กล่าว  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในช่วงเด็กเล็กของผู้นับถือศาสนาอิสลามเรียนว่า ตาดีกา หรือ ฟัรฎูอีน มีความสำคัญมากงานวิจัยระบุ ว่าจะมีผลต่อตอบแทนมากประมาณ 7-10 เท่า ในหลักการอิสลามเด็กก็คือคนอายุ 1 – 15 ปี เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนต้องดูแลเด็ก พออายุเกิน 15 ปี ได้เป็นผู้ใหญ่ ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ยาวนานที่สุด ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนประเทศสิงคโปร์ ที่จะให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ ให้คนมีความรู้ มีความสามารถ มีสุขภาพดี และที่สำคัญก็คืออยู่กันอย่างพหุวัฒนธรรม

 

"นายกฯของสิงคโปร์วันดีคืนดีก็ไปกล่าวสปีชเป็นภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพราะเขาให้คุณค่าตรงนี้ เรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่คนไม่ควรจะมองข้าม ถ้าเราได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานเราได้มีความรู้เป็นคนที่มีคุณภาพ การศึกษาคือการเปลี่ยนมนุษย์จากป่าเถื่อนให้คนมีธรรม มีศาสนา ต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศ การศึกษาภาคบังคับเด็กเราที่เป็นการเรียนฟรีแล้ว"

 

ทว่า ตัวเลขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ช่วยเหลือซ้ำในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับมีการศึกษา 90% ที่ซ้ำซ้อนกัน และพบว่าขั้นมหาวิทยาลัยประเทศไทยมีผู้ศึกษาแค่ 8% ถือว่าต่ำมากสำหรับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงด้วยกัน ที่สำคัญคนกลุ่มนี้ต้องไปกู้มาเรียน แล้วพอไปกู้มาเรียนก็ถูกฟ้อง บางคนจบมาแล้วอายุ 30 – 40 ปี ยังใช้หนี้ กยศ. เพราะมันมีดอกเบี้ย มีเบี้ยปรับรวมๆไป 18% ไม่เห็นด้วยที่จะมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ  ซึ่ง กสศ.ควรให้น้ำหนักผู้ขากแคลนทุนทรัพย์ไม่ต้องกู้ยืม กยศ. ให้มากขึ้น

 

\"ทวี\"ย้ำสร้างคนด้วยการศึกษาก่อนนำไปสู่พัฒนาประเทศ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเสร็จสิ้นการต้อนรับและแลกเปลี่ยนความเห็น ตัวแทนสมาคมฯได้เสนอให้ นายฮำสะ สายสะหลำ นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน ควรเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาชาติ ที่จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาที่เป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาชาติด้วย