อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงอัปเดตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 วันแรกเปิดประเทศ กรุงเทพฯ พบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มากที่สุดในประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงอัปเดตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า สถานการณ์ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เปิดให้มีคนเดินทางเข้าประเทศ มีการตรวจหาสายพันธุ์มาตลอด โดยตรวจไปราว 8,000 ตัวอย่าง 

 

วันนี้ พบโอมิครอน สะสมตั้งแต่รายแรกที่พบในประเทศไทย รวมเป็น 740 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 489 ราย และติดเชื้อในประเทศ 251 ราย เทียบกับภาพรวมราว 8-9% โดยพบในเกือบทุกเขต ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก

 

ส่วนเขตที่พบมากที่สุด คือ กทม. เขต 13 เพราะตรวจในคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และคนเหล่านี้มักจะลงเครื่องที่สุวรรณภูมิ ถูกกักตัว หรือรอผล Test & Go 

กรุงเทพฯแชมป์ติดเชื้อ"โอมิครอน"มากที่สุด