หมอธีระ ชี้นโยบายรัฐ มีผลต่อการระบาดของ "โอมิครอน" ยกตัวอย่างการระบาดในอดีตล้วนมาจากนโยบายระดับประเทศ ไม่ใช่การปฏิบัติตัวของประชาชน จี้เร่งแก้ไขจากรากเหง้าในเชิงนโยบาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 ธันวาคม 2564 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ หมอธีระ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” ระบุถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีต้นเหตุมาจากนโยบายและมาตรการรัฐ โดยการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” ควรพิจารณาจากต้นเหตุ มีเนื้อหาดังนี้..

 

ลองวิเคราะห์การระบาดที่เกิดขึ้นในแต่ละระลอก ไม่ว่าจะที่ใดในโลก ไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติตัวประชาชนเป็นเหตุรากเหง้า แต่รากเหง้ามาจากเรื่องนโยบายและมาตรการระดับประเทศ ทั้งเรื่องสุขภาพท่องเที่ยวเดินทาง 

 

หมอธีระ ชี้ชัดการระบาดของ"โอมิครอน"ในประเทศ เกิดจากนโยบายรัฐ

 

ตัวนโยบายและมาตรการต่าง ๆ นั้นจะส่งผลต่อการรับรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตัวของประชาชน 

 


 

เฉกเช่นเดียวกับระลอก Omicron การจะหนักหนาสาหัสหรือไม่ ไม่ใช่ขึ้นกับประชาชน แต่ขึ้นกับนโยบายและมาตรการครับว่า จะนำไปสู่กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนในสังคมรับรู้ ตระหนัก และปฏิบัติตัวป้องกันตนเองและครอบครัวได้เข้มข้นเข้มแข็งและทันเวลาหรือไม่??

 

หมอธีระ ชี้ชัดการระบาดของ"โอมิครอน"ในประเทศ เกิดจากนโยบายรัฐ

 

ดังนั้นหากทราบรากเหง้าสาเหตุ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามมาดังที่อธิบายแล้วข้างต้น หากเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบใดๆ ต่อมา

 

ต้องไม่โทษการกระทำเชิงพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งถือเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากนโยบาย มาตรการ และการดำเนินการจากนโยบายและมาตรการ

ต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าจะดีแย่เพียงใด หากออกมาไม่ดี ก็ต้องไปปรับที่รากเหง้าสาเหตุ ไม่ใช่โยนให้ผลผลิตรับผิดชอบการเกิดขึ้นของผลลัพธ์และผลกระทบ

 

ระลอกต่างๆ ที่ผ่านมา รอดมาได้เพราะประชาชนทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันประคับประคอง ใช่หรือไม่ ลองตรองดู

 

หมอธีระ ชี้ชัดการระบาดของ"โอมิครอน"ในประเทศ เกิดจากนโยบายรัฐ