ผบ.กองกำลังนเรศวร ลุยชายแดนตาก ติดตามสถานการณ์การปะทะในเมียนมา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้าแนว-ดูแลผู้หนีภัย พร้อมมอบวัสดุซ่อมบ้านให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดน จ.ตาก ให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนส่วนหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ณ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว คอกวัวมหาวันเมยโค้ง ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ระหว่างที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย 

 

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา
 

     จากนั้นไปเยี่ยมประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา ที่บ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ และมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ด้วย พร้อมตรวจดูหลุมหลบภัยใต้ที่พักอาศัย  และเน้นย้ำกับส่วนราชการในพื้นที่ คอยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยใกล้แนวชายแดน เพื่อปรับปรุงหลุมหลบภัยร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 

 

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา
 

     สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่ประสงค์เดินทางกลับโดยสมัครใจ ให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามความเป็นอยู่ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะในเมียนมา